Search for:

Czym jest NBP

@Ernest_ youtube.com #polska #ekonomia #finanse #inflacja #ciekawostki Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.